BASISBOX
 is een Spin-off van ART BASICS for CHILDREN die zich bezig houdt met het ontwerpen en realiseren van Creatieve leeromgevingen.

De manier waarop een ruimte is ingericht heeft niet enkel invloed op hoe je je voelt, ook op hoe je leert. ABC/Basisbox wil de ontwikkeling van kinderen mee ondersteunen vanuit een specifieke architecturale context met een sterke interne logica, een ruimte die hen op een directe en open manier stimuleert en sensibiliseert. Getuige daarvan zijn de diverse mobiele ABC-studio’s en de inrichting van het ABC-huis waarin we dit zo ideaal mogelijk proberen te organiseren. ABC wil haar expertise op dat vlak graag delen. De voorbije jaren kwamen er heel wat vragen van organisaties die met kinderen/jongeren werken en op zoek zijn naar een kwaliteitsvolle omgeving: kinderdagverblijven, scholen, bibliotheken, musea … We onderzoeken samen met de partner de noden en mogelijkheden van de infrastructuur, en ontwerpen specifiek meubilair, aangevuld met boeken en spelmaterialen. Bedoeling is om een creatieve leeromgeving op maat te realiseren. Dit ontwerp-proces gebeurt in verschillende fases en in nauwe samenspraak met de betrokken partner. Tegelijk loopt er een coachingstraject met en voor de medewerkers van de partner om hen te inspireren om creatief met kinderen/jongeren aan de slag te gaan, eens de ruimtes klaar zijn.

“Architecture is always dream and function, expression of an utopia and instrument of a convenience”
Roland Barthes